Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Димитровград - Административни приложни специалисти


Сандански - Персонал, водещ счетоводни сметки и документи


Първомай - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


Велики Преслав - Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения


Стара Загора - Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители


Казанлък - Работници в добивната промишленост и строителството


Ихтиман - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Септември - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


София Сердика - Медицински сестри и акушерки


Дупница - Други неквалифицирани работници


София Изток - Продавачи в магазини


Кубрат - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


Поморие - Готвачи


Русе - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


Ловеч - Машинни оператори в металургичното производство и металообработването


Сливница - Работници в преработващата промишленост


София Възраждане - Сервитьори и бармани


Панагюрище - Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии


Айтос - Работници по производство на облекло и сродни на тях


София Сердика - Друг обслужващ персонал


Русе - Работници в селското, горското и рибното стопанство


Нова Загора - Продавачи в магазини


Поморие - Домакини и икономи


Пещера - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Панагюрище - Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии


Разлог - Готвачи


Хасково - Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост


Кула - Административни специалисти


Карлово - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


София Възраждане - Помощници при приготвянето на храни
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща