Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Панагюрище - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Сливен - Юристи


Панагюрище - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


Панагюрище - Други неквалифицирани работници


Панагюрище - Печатари и сродни на тях


Казанлък - Други медицински и здравни специалисти


Казанлък - Помощници при приготвянето на храни


Сливен - Машинни оператори в металургичното производство и металообработването


Тутракан - Лекари


Панагюрище - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Панагюрище - Занаятчии


Сливен - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Казанлък - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Панагюрище - Градинари и растениевъди


Казанлък - Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти


Сливен - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Сливен - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Силистра - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Момчилград - Лекари


Момчилград - Лекари


Крумовград - Лекари


Момчилград - Занаятчии


Панагюрище - Медицински сестри и акушерки


Момчилград - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Силистра - Парамедицински специалисти


Тутракан - Лекари


Козлодуй - Други преподаватели


Козлодуй - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти


Козлодуй - Други медицински и здравни специалисти


Кърджали - Помощници при приготвянето на храни
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща