Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Казанлък - Работници в преработващата промишленост


Сливен - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Панагюрище - Други неквалифицирани работници


Панагюрище - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Сливен - Друг помощен административен персонал


Дулово - Лекари


Сливен - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Сливен - Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността


Панагюрище - Печатари и сродни на тях


Панагюрище - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


Сливен - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


Панагюрище - Занаятчии


Сливен - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Силистра - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Сливен - Работници в преработващата промишленост


Сливен - Машинни оператори в металургичното производство и металообработването


Панагюрище - Печатари и сродни на тях


Нова Загора - Работници в преработващата промишленост


Сливен - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Тутракан - Лекари


Панагюрище - Градинари и растениевъди


Сливен - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Панагюрище - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Силистра - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Казанлък - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Казанлък - Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти


Панагюрище - Други неквалифицирани работници


Момчилград - Лекари


Момчилград - Лекари


Крумовград - Лекари
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща