Обяви за работаот bg-rabota.com

Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Враца - Други неквалифицирани работници


Панагюрище - Занаятчии


Силистра - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Хасково - Сервитьори и бармани


Хасково - Обслужващ персонал в транспорта


Бургас - Сервитьори и бармани


Благоевград - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


Бургас - Друг обслужващ персонал


Кубрат - Други оператори на стационарни машини и съоръжения


Бургас - Готвачи


Горна Оряховица - Работници в селското, горското и рибното стопанство


Горна Оряховица - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Нова Загора - Помощници при приготвянето на храни


Бургас - Сервитьори и бармани


Кърджали - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Варна - Персонал, информиращ клиенти


Добрич - Готвачи


Варна - Сервитьори и бармани


Панагюрище - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Варна - Готвачи


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Персонал, информиращ клиенти


Пловдив - Помощници при приготвянето на храни


София Сердика - Специалисти по бази данни и мрежи


Хасково - Продавачи на пазари и амбулантни търговци


Пловдив Родопи - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Шумен - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Самоков - Персонал, информиращ клиенти


Варна - Сервитьори и бармани


Бургас - Посредници в търговията и продажбите
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща