Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Пазарджик - Друг персонал, зает с търговия


Плевен - Оператори на подвижни съоръжения


Панагюрище - Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството


София Люлин - Други неквалифицирани работници


Русе - Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях


Русе - Работници в транспорта и складирането


Хасково - Приложни специалисти по финанси и математика


Стара Загора - Помощници при приготвянето на храни


Провадия - Сервитьори и бармани


София Изток - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


Ловеч - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Сливен - Строители на сгради и сродни на тях


Добрич - Лекари


Ловеч - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Варна - Персонал, водещ счетоводни сметки и документи


Добрич - Работници в селското, горското и рибното стопанство


Разград - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Казанлък - Фризьори, козметици и сродни на тях


Разлог - Сервитьори и бармани


Русе - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Карлово - Оператори на организационна техника


Ловеч - Работници в преработващата промишленост


Ямбол - Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност


Ловеч - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Разлог - Сервитьори и бармани


Добрич - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


София Изток - Персонал, информиращ клиенти


Чирпан - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Русе - Финансови специалисти


Сандански - Продавачи в магазини
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща