Обяви за работа от bg-rabota.com


Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Разлог - Лекари


Сливен - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


Асеновград - Други неквалифицирани работници


Кърджали - Лекари


Кърджали - Лекари


Кърджали - Лекари


Асеновград - Лекари


Сливен - Монтажници


Сливен - Работници в преработващата промишленост


Силистра - Лекари


Златоград - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Сливен - Друг персонал, зает с търговия


Дупница - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Сливен - Други оператори на стационарни машини и съоръжения


Сливен - Други оператори на стационарни машини и съоръжения


Асеновград - Други медицински и здравни специалисти


Тутракан - Лекари


Сливен - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Сливен - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Момчилград - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


Сливен - Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството


Кърджали - Лекари


Кърджали - Лекари


Сливен - Друг помощен административен персонал


Асеновград - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти


Златоград - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Златоград - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


Кърджали - Лекари


София Изток - Други неквалифицирани работници


Момчилград - Други неквалифицирани работници
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща