Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Варна - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Хасково - Сервитьори и бармани


Хасково - Обслужващ персонал в транспорта


Бургас - Сервитьори и бармани


Враца - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Бургас - Друг обслужващ персонал


Ихтиман - Работници в транспорта и складирането


Силистра - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Горна Оряховица - Работници в селското, горското и рибното стопанство


Кубрат - Други оператори на стационарни машини и съоръжения


Благоевград - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


Поморие - Сервитьори и бармани


Гоце Делчев - Други неквалифицирани работници


Крумовград - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


Кърджали - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Стара Загора - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Бургас - Сервитьори и бармани


Нова Загора - Помощници при приготвянето на храни


Нова Загора - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Нова Загора - Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии


Нова Загора - Други неквалифицирани работници


Нова Загора - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Поморие - Домакини и икономи


Варна - Сервитьори и бармани


Разлог - Персонал, информиращ клиенти


Хасково - Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост


Разлог - Готвачи


Асеновград - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти


Разлог - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Попово - Работници в селското, горското и рибното стопанство
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща