Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Ямбол - Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност


Чирпан - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Велико Търново - Други неквалифицирани работници


Търговище - Работници в преработващата промишленост


Хасково - Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях


Перник - Продавачи в магазини


Лом - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Казанлък - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


София Люлин - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти


Силистра - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Разлог - Сервитьори и бармани


Бяла - Творци и изпълнители


Златоград - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Бургас - Обслужващ персонал в транспорта


Русе - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Русе - Инженери по електротехнологии


Хасково - Обслужващ персонал в транспорта


Пловдив - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Панагюрище - Сервитьори и бармани


София Сердика - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Добрич - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


София Изток - Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори


Пловдив - Печатари и сродни на тях


София Люлин - Персонал, информиращ клиенти


Ямбол - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


София Сердика - Административни специалисти


София Възраждане - Персонал, информиращ клиенти


Стара Загора - Продавачи в магазини


Бургас - Персонал, информиращ клиенти


София Изток - Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща