Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Дулово - Лекари


Сливен - Работници в добивната промишленост и строителството


Пловдив Марица - Монтажници


Русе - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Сливен - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Нова Загора - Работници в преработващата промишленост


Сливен - Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството


Момчилград - Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях


Кърджали - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Кърджали - Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии


Плевен - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


София Сердика - Персонал, полагащ здравни грижи за хора


Момчилград - Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии


Русе - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Разлог - Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения


Русе - Административни специалисти


Кърджали - Машинни механици и монтьори


Казанлък - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Велико Търново - Работници в преработващата промишленост


Панагюрище - Работници в преработващата промишленост


Карлово - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Пазарджик - Касиери и продавачи на билети


Казанлък - Продавачи в магазини


Чирпан - Работници по производство на храни и сродни на тях


Казанлък - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Разлог - Приложни специалисти в медицината и фармацията


Шумен - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Разлог - Лекари


Габрово - Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия


Габрово - Други оператори на стационарни машини и съоръжения
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща