Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Козлодуй - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти


Асеновград - Административни приложни специалисти


София Възраждане - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Ихтиман - Продавачи в магазини


Поморие - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Варна - Техници по контрол на производствени процеси


София Възраждане - Приложни специалисти в медицината и фармацията


Габрово - Административни приложни специалисти


Вълчидол - Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО


Казанлък - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти


Перник - Машинни механици и монтьори


София Възраждане - Специалисти по естествени науки


Русе - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти


Видин - Сервитьори и бармани


Асеновград - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


Тетевен - Лекари


София Изток - Финансови специалисти


Казанлък - Финансови специалисти


София Възраждане - Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори


Добрич - Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители


Пловдив - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


София Люлин - Персонал, информиращ клиенти


София Люлин - Финансови специалисти


София Сердика - Медицински сестри и акушерки


Харманли - Техници по контрол на производствени процеси


Пловдив Марица - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Пловдив - Касиери и продавачи на билети


Козлодуй - Административни специалисти


Септември - Друг помощен административен персонал


Стара Загора - Административни приложни специалисти
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща