Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Панагюрище - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Силистра - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Кърджали - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Кърджали - Продавачи в магазини


Асеновград - Приложни специалисти в държавната администрация


Кърджали - Лекари


Монтана - Монтажници


Кирково - Лекари


Момчилград - Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях


Сливен - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


Крумовград - Лекари


Русе - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Момчилград - Лекари


Момчилград - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Казанлък - Монтажници


Момчилград - Работници в преработващата промишленост


Сливен - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Крумовград - Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия


Крумовград - Лекари


Силистра - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Сливен - Работници в преработващата промишленост


Сливен - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Ардино - Лекари


Кърджали - Лекари


Панагюрище - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Берковица - Медицински сестри и акушерки


Сливен - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Силистра - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Сливен - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Ловеч - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща